Tarakonas

Tarakonas

(žodž. Juozas Erlickas, muz. LIŪDNI SLIBINAI)

 

Jūs nerūstaukite ponai,

Kad esu tik tarakonas –

Toks gimiau, tai ką darysi,

Kad į plyšį reikia lįsti.

 

Gal ir aš norėčiau būti

ir žuvėdra, ir gegutė,

bet likimo tiek teduota-

graužti duonos plutą juodą.

 

Priedainis : 

japapė y ją parėbo

japapapapapapo

japapė y ją parėbo

japa y ją pabo

japapapapapapo

 

Pats raudojau gailiai, ponai,

Kai užaugęs supratau,

Kad esu tik tarakonas

Ir kitkuom nebūsiu jau.

 

Priedainis : 

japapė y ją parėbo

japapapapapapo

japapė y ją parėbo

japa y ją pabo

japapapapapapo

 

 

Kiek svajojau, kiek tikėjaus,

Kad išeis gal iš manęs

Pardavėjas ar vedėjas –

Neišėjo niekas, nes:

 

Aš tik elgeta klajūnas –

Dievui skundo nerašau –

Bet visi mes žemės sūnūs,

Tad kaip brolio ir prašau:

 

Leisk miegoti man prie krosnies

Neišgink į pūga tik

Ir nelaistyk diklofosais –

Niekas visvien jau neišdygs.

 

Priedainis : 

japapė y ją parėbo

japapapapapapo

japapė y ją parėbo

japa y ją pabo

japapapapapapo

 

 

Duok man duonos kasdieninės,

Tiek, kad nereikėtų vogt,

Na o dieną paskutinę

Tartum brolį pašarvok.