Partizanai

Partizanai

(žodž. LIŪDNI SLIBINAI,  muz. LIŪDNI SLIBINAI)

 

Išėjo tėvelis į mišką,

Išėjo motinėlė į mišką,

Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė

Išėjo visi vaikai į mišką.

 

Gražią pasaką senelis

Seka pirkioj vakarais:

Kaip išėjo jo tėvelis

Ir kaip klaidžiojo miškais.

 

Apie klaidžią sniego pūgą,

Močiai nukirptas kasas,

apie pusbrolį Jokūbą,

kurs išskrido į dausas.

 

Apie liūdną Žaibo dalią,

Išdaigas žalių velnių,

Kyšo nosys trys sušalę,

Iš sidabro šulinių.

 

Apie Vanagą, Žemaitį,

Apie pamirštus  kitus,

Kur užmigę po eglaitėm

Nesugrįžo į namus.

 

Išėjo tėvelis į mišką,

Išėjo motinėlė į mišką,

Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė

Išėjo visi vaikai į mišką.

 

Apie trečią brolį Joną –

koks jis budelis puikus,

apie Eglę – Jono žmoną,

medžiuos suslėptus vaikus.

 

Pusnynuos močiutė miega,

O diedukas po ledu.

Bėga Raudoni per sniegą

Nepalikdami pėdų.

 

Kaip mergaitė nusiminus

vaikščiojio pirmyn atgal…

Brenda broliai per pusnynus

ir išbrist niekaip negal.

 

Ir Amerika suskubo,

Savo ranką tiesdama.

Bet senelis užusnūdo

ir jo pasaka baigta.

 

Išėjo tėvelis į mišką,

Išėjo motinėlė į mišką,

Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė

Išėjo visi vaikai į mišką.