Liūdno Kalėdos

Liūdnos Kalėdos

(žodž. Aistė Lasytė, muz. LIŪDNI SLIBINAI)

 

Neliūdėki, mielas vaike,

Jei kalėdų rytą

Neateis senelis šaltis

Jam barzda nukrito

 

Neliūdėk, jei per kalėdas

Baubas pro langelį

Nukniaukė be jokios gėdos

Dovanų maišelį

 

Pr.: Hou hou hou

 

Kad nesninga visą parą

Neliūdėkit, ponai

Sniego karalienę gerą

Pagrobė čigonai

 

Neliūdėkit, jei papėdėj

Nežvangės kalėdų elnias

Iš kailiuko jo toks dėdė

Pasisiuvo kelnes

 

Neliūdėk, jauna mergele

Kad eglutę žalią

Jonas Mykolui už ačiū

Įmetė į pečių

 

Neliūdėk ir tu, vaikuti,

Jei kalėdinį zuikutį

Iškepė miškan atėjęs

Piktas švenčių fėjas

 

Pr.: Hou Hou…

 

Neliūdėkite, kaimynai,

Kad nebus kūčiukų

Vakar, be penkių devynios

Juos kažkas pačiupo

 

Neliūdėkite, Kalėdos,

Kad jūs tokios liūdnos

Jei nebeskamba varpeliai

Tai pakeis juos būgnas