Sakai atstok

Sakai atstok

(žodž. Robertas Danys, muz. LIŪDNI SLIBINAI)

Sakai – atstok

Aš užsimerkiu ir bandau

 

Atstot tau šilmą

Atstoti maldą

Aš mėginu atstoti tau namus

 

Ir jaukią tylą, ir paukštį tavo delniuke

Atstot prieš miegą pasaką

Užmigus sapną

Ryte kavos puodelį

O dieną juoką

 

Sakai – atsok

Mileoji, ar atstojau?