Popierinė daina

Popierinė daina

(žodž. Šarūnas Banevičius, muz. LIŪDNI SLIBINAI)

Iš laiškų suręstoj palapinėj

Atsibudom visi popieriniai.

Pažiurėję pro langus iš popieriaus

Čežėdami verkėm ir juokiamės:

Pasauly nebėr plikos vietos,

Lig dangaus išklyjuota tapetais,

O už sienos kažkas bamba poterius

Dievuliui iš blizgančio popieriaus.

 

Pr.:

Priteplioti, tušti ar suplyšę,

Mes į krūvą draugėn susirišę

Apsisaugot bandysim nuo vėjo,

Nuo poetų ir kitų išradėjų.

 

Linksmoji dalis:

Piribiribipbip Parabarabapbap Parabarbarabarabo…

 

Patys sau susikursim tragediją-

Tą gražuolę, kuri nesigėdija

Popierinių dantų ir ausų,

Ištikima būt. Būt visų.

 

Ir visi pasibaigsim šiukšliadėžėj,

Ir visų pamiršti lyg slaptažodžiai,

Vis prašysim spalvotais pieštukais:

Tik nežaiskit, Dievai, su degtukais

Pr.

 

Ir visi pasibaigsim šiukšliadėžėj,

Ir visų pamiršti lyg slaptažodžiai,

Vis prašysim spalvotais pieštukais:

Tik nežaiskit, Dievai, su degtukais