Liūdni slibinai

Liūdni slibinai

(žodž. Šarūnas Banevičius , muz. LIŪDNI SLIBINAI)

Aplinkui vien balos ir balos…

O batai kaip tyčia kiauri.

Ir jauti kad, artėja tau galas,

O tu vis geri ir geri…

 

Išgertum balas, jei galėtum,

Užkąstum smala ir stiklu.

Perdaug pavojingų čia vietų,

O naktį išplaukt- per gilu,

 

Aplinkui vien balos ir balos,

Kliūčių ruožai ligi namų…

Dar nebuvo pradžios, o jau galas-

Verdiktas liūdnų slibinų…

 

Tėvelis negrįžo tą dieną,

Mamytė kartojo, kad tuoj…

O aš težinojau tik viena:

Kad tėvas paskendo baloj.