Kukutis moko vaiką, kaip paglostyti briedį

Kukutis moko vaiką, kaip paglostyti briedį

(Tekstas – M. Martinaičio)

Reikia sulaukti žiemos,
kai sniego bus daug,
kai bastysis miškais
alkani briedžiai.

– Tada bus galima glostyt?

Ne, reikia šieno pakreikti,
kilpas paspęsti
ir laukti –
kantriai, ilgai…

– Ir tada bus galima glostyt?.

Ką tu! Reikia palaukti,
kol briedis įklius…

– Ir bus galima glostyt?

Tai pavojinga!
Juk briedis – žvėris.

Jo galvą reikia priremti prie žemės
ir smarkiai surišti kojas.
Blaškysis jisai kruvinai.

Kai pavargęs sunkiai alsuos,
vaikas gali prieiti
ir švelniai paglostyt…