Nežinau

(Žodžiai Justino Marcinkevičiaus, muzika „Liūdnų slibinų“)

Nežinau, bet žino kelias

Negirdžiu, bet girdi miškas

Nematau, bet mato laukas

Tavo mintį, tavo žodį, tavo sielą

 

Kad tik kelias nesibaigtų

Kad tik miškas neapkurstų

Kad tik laukas neapaktų

Kol suprasiu tavo mintį

Kol tikrai išgirsiu žodį

Kolei sielą pamatysiu

 

Baltas kelias

Žalias miškas

Lygus laukas