Mergaitė

(Žodžiai Maironio, muzika „Liūdnų slibinų“)

 

Pražydo, pasklido žiedai po laukus

Ir pievas išpynė margai;

Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus,

Žydėsiu, kaip žydi laukai.

 

Priedainis:

Sučiulbo-pragydo tarp girių saldžiai

Paukštelių byla įvairi;

Dainuosiu-ringuosiu po giria skardžiai

Ir aš, karalienė graži.

 

Banguoja ir mainos tarp kalnų žalių

Upelis nuo margo dangaus;

Stebėsiuos, gėrėsiuosi vilnių blaivių

Ir savo vainiko gražaus.

 

Priedainis

 

Sužvengė, subildo žirgelis toli:

Bernužis atjoja giria;

Palėkusi slėpsiuos; žaibu-akimi

Pažvelgsiu tiktai paslapčia.

 

Priedainis