Vasara

(žodžiai Valdo Šimkaus, muzika „Liūdnų slibinų“)

Gražios vasarą pievelės.

Debesėliai sau apvalūs

ant dangaus.

 

Jaučiukėliai sau bauboja.

Nemačiau terp jų abuojo –

vis linksmi.

 

Priedainis:

Neišmoksta tik žmoneliai

Taip gyventi, kaip žvėreliai,

Nors pasiusk.

Apsistumdo, apsiskaldo,

O paskum terp saves kalba

Negražiai.

Ot gerai karvytei šėmai!

Tik žmoneliams – kaip ir žiemą –

Nelabai…

 

Ir pagltę, ir sulysę,

Popierėliuos įsiknisę,

Net griaudu.

 

Tai kits kitą užgaulioja,

Tai bučiuodamies ulioja –

Kaip kada.

 

Priedainis

 

Nuo pačių pradžių taip esti –

Vienas nori būt gudresnis

Už kitus.

 

Briedžiai, kiškiai, gėriukėliai

Per dienas man guodžia sielą

Šokimu.

 Priedainis