Bėgiai

(žodžiai ir muzika „Liūdnų slibinų“)

Žmogus kas rytą į darbą bėga

Bėga ne vienas – prakaitas bėga

Upeliais upė link jūros bėga,

bet laikas bėga greičiau –

Greičiau jų visų

 

Vaikai bėga iš pamokų

Bėga žiurkės, bėga iš skęstančių laivų

Per skruostą ašaros nubėga, tušas nubėga paskum jų

 

Visi mes bėgam nuo vaikystės

O šuo net bėga, vietoj bėga, kai miega sapne

Paliki pieną ant viryklės

Ir jis išbėgs tikėsi manimi ar ne

 

Bėga ir velniai nuo kryžiaus

Bėk, Lola, bėk iki pat Paryžiaus!

Kur du veja, ten du bėga

Net ir Ragana per sniegą bėga

 

Kur bėgi tu?

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka

Nesuprantu.

Nesupranti,

Ką broliai artojai lietuvšikai šneka