Slibinai kovo 11 2013

Žydinčios jaunystės Lietuvai

2013 03 11

Žydinčios jaunystės Lietuvai, naujai sulaukus 23-jų metų, vienybės broliams ir sesėms lietuviams. Kaip sako mūsų geras draugas Antanas Baranauskas, „visos buvę viršūnės vienybėn suspynę, kaip lietuvnykų širdys int vieną tėvynę!“