Bendro gyvenimo džiaugsmai bei morkos

Nenugvelbs jis man nei morkos
Nei dynės nei mano Mortos

Praėjo dar tik savaitė nuo koncero, kurio metu mes inauguravome šį puslapį į interento platybę, o gyvenimas jau grįžo į savo ramią tėkmę: visi vėlei užmiršę tikrąsias žmogaus priedermes grįžta prie tokių antraeilių dalykų kaip žmona, vaikai, darbas ir krepšinis. Bet mes nieko nekaltiname, gi ir patys kartkartėmis atitrūkstame nuo aukštų idealų siekimo, idant sukauptume jėgų naujiems žygiams.

Štai pavyzdžiui šios savaitės vaizdelyje galite pamatyti kaip mes tas jėgas kaupiame semdamiesi jų iš virtuvės:

Tai, kad šiame vaizdelyje mes drabuojamės kartu nėra kažkoks sumanytas dalykas. Pasaulyje yra daug dirbtinai sukurtų grupių, kurių nariai net po metų veiklos nežino kas iš jų grupės su kuo miega. Mūsų atvejis kardinaliai kitos – mes visi pažįstami nuo Baltijos kelio laikų… Nuo tada ir gyvename kartu: valgome kartu, kuriame kartu, kartu mokame baudas už pasirodymus nuogiems viešumoje… Apskritai, žodis „kartu“ yra mūsų mėgstamiausias, nes jis žymiai prasmingesnis, nei koks pigiais serialais atsiduodanitis žodis „saldu“.

Tiek šiam kartui pamastymų. Beje, stengsimės publikuoti savo gyvenimo kronikas kiekvieną ketvirtadienį, nes kaip sako kažkoks veikėjas iš kažkokio filmo – „svarbiausia reguliarumas“.

Visiems bendrystės, kartu‘mo, bei gerų žmonų.